Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 7, 2013
Image Size
548 KB
Resolution
1600×1067
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,760 (1 today)
Favourites
100 (who?)
Comments
37
Downloads
72
×
Ve Mien Ca Dao by xnhan00 Ve Mien Ca Dao by xnhan00
Windows XP desktop screenshots.
Add a Comment:
 
:iconricheyyyyy:
richeyyyyy Featured By Owner Mar 3, 2014
LINK PLSSSS FOR THISS
Reply
:iconredco0on:
RedCo0on Featured By Owner Jun 24, 2013
really beautiful color mix you got there :)
Reply
:iconkaffeden:
kaffeden Featured By Owner Jun 11, 2013
Amazing setup! Bạn cho mình hỏi liệu win7 sp1 có thể mod đc như thế này ko?
Reply
:iconxnhan00:
xnhan00 Featured By Owner Jun 11, 2013  Student Artist
Mình nghĩ bạn có thể làm được vì cũng đã thử rồi :)
Reply
:iconkaffeden:
kaffeden Featured By Owner Jun 11, 2013
Bạn có thể chia sẻ link về các phần trong mod này được ko? :)
Reply
:iconxnhan00:
xnhan00 Featured By Owner Jun 12, 2013  Student Artist
Bạn dùng cái này thử nhé, còn nhiều thứ lắm !
[link]
Reply
:iconkaffeden:
kaffeden Featured By Owner Jun 15, 2013
cảm ơn bạn nhé!
Reply
:iconrissol:
rissol Featured By Owner Apr 7, 2013
very very nice one :)
Reply
:iconiastartov:
IAstartov Featured By Owner Mar 12, 2013
Looks great!
Reply
:iconxnhan00:
xnhan00 Featured By Owner Mar 12, 2013  Student Artist
Thank you!
Reply
Add a Comment: